O mnie

RADCA PRAWNY
ADRIANNA GEBEL

Koncepcja ochrony prawnej

RADCA PRAWNY

ADRIANNA GEBEL

Koncepcja ochrony prawnej przedsiębiorców jest wynikiem mojego doświadczenia zawodowego i życiowego, jak również znaczenia, jakie dla mnie ma lojalność i zaufanie w realacjach z moimi mandantami.

Początkowo prawo pozwalało mi rozwijać i wykorzystywać niebagatelną dla należytego wykonywania zawodu radcy prawnego umiejętność przewidywania, analizowania, szukania rozwiązania, z czasem jednak stało się moją pasją. Przejawem tej pasji jest pisanie bloga na niniejszej witrynie, jak również współpraca ze Stargardzką Izbą Gospodarczą, w której udzielam darmowo porad prawnych zrzeszonym w tej Izbie przedsiębiorcom. Ponadto współpracuję z Pravna Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która zajmuje świadczeniem przesdiębiorcom usług prawnych przez internet.

U progu mojego dorosłego życia pragnęłam zostać sędzią, stąd też podjęłam pracę w Sądzie Okręgowym na stanowisku asystenta sędziego, zasadnie wierząc, że wykonywanie takiej samej pracy, co sędzia, pozwoli mi nabyć praktyczne umiejętności w stosowaniu prawa. Nie myliłam się. Dziesięcioletnie rozpoznawanie spraw gospodarczych umocniło również moje zaintersowanie prawem cywilnym w zakresie, w jakim jego podmiotem są przedsiębiorcy, co z upływem czasu przerodziło się w swoistego rodzaju specjalizację. Ze szczególnym zaangażowaniem zajmuję się skomplikowanym prawem umów (w tym przewozu i o roboty budowlane), prawem spółek, jak również zajmuje mnie ochrona przed niewypłacalnością przedsiębiorcy.

Moje doświadczenie zawodowe pozwala na stanowcze stwierdzenie, że żadna sprawa nie jest taka sama, stąd żadnej z nich nie traktuję szablonowo i każdej poświęcam odpowiednią uwagę i skupienie. Nieodparta potrzeba poznania wszystkich możliwych wariantów przebiegu danej sprawy powoduje, że poświęcam się każdej z jednakowym zaangażowaniem.

Praca w sądzie pozwoliła mi odkryć jeszcze jedną rzecz – że nie lubię sądów. Proces sądowy pochłania środki finansowe, czas, a przede wszystkim – istotną do funkcjonowania każdego człowieka – energię. Niestety, w naszym społeczeństwie, również w podmiotach gospodarczych panuje przekonanie, że z usług radcy prawnego/adwokata korzysta się w ostateczności, co doprowadza wielu z nich do niewypłacalności.

Nie unikam zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, wręcz przeciwnie – w sądzie spędziłam 10 lat, więc czuję się w nim jak ryba w wodzie – ale pragnę przekonanie społeczeństwa zmieniać, dając swoim mandantom ochronę, jakiej potrzebują przed przystąpieniem do przedsięwzięcia gospodarczego.

o