Stawki

Stawki

Dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest blog


Dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest blog, na którym opisuję rozwiązania prawne w zwykłych (a może niezwykłych?) sprawach związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. W zakładce aktualności publikuję bieżące zmiany przepisów prawa i doniosłe orzeczenia sądów w zakresie profilu działalności moich mocodawców. Dostęp do powyższych informacji jest oczywiście, dla wszystkich zainteresowanych, bezpłatny.

Bezpłatnie, w określone dni, które są wskazywane w zakładce „aktualności”, udzielam również porad prawnych przedsiębiorcom zrzeszonym w Stargardzkiej Izbie Gospodarczej.

Pomoc prawna w pozostałym zakresie jest płatna i możliwa w dwóch wariantach: na podstawie obowiązującej przez określony okres czasu umowy o świadczenie usług lub w oparciu o jednorazowe zlecenia.

1) Świadczenie usług prawnych na podstawie stosownej umowy może okazać się dla przedsiębiorcy bardziej korzystne niż jednorazowe zlecenia, gdyż wszystkie czynności danego rodzaju, jakie obejmuje umowa, niezależnie od ich ilości, wyrażone są w jednej, płatnej co miesiąc, kwocie.

2) W przypadku udzielenia zleceń jednorazowych, stawki przedstawiają się następująco:

1) porada prawna – 100 – 250 zł;

2) wezwanie do zapłaty, opiniowanie umowy – 200 – 400 zł;

3) opinia prawna – 200 – 500 zł;

4) sporządzenie umowy – 400 – 1.000 zł;

5) rejestracja, likwidacja spółki – 1.000 zł;

6) zastępstwo procesowe w sprawie o zapłatę – określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., nr 490 ze zm.) w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

a) do 500 zł – 60 zł;

b) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

c) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

d) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

e) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

f) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

g) powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Uwaga!

wszystkie podane wyżej kwoty są cenami netto.

wysokość stawek może ulec podwyższeniu w przypadku zwiększonego nakładu pracy związanego ze złożonością sprawy.

o