Zakres

Zakres

Celem koncepcji ochrony prawnej przedsiębiorcow jest


Celem koncepcji ochrony prawnej przedsiębiorcow jest ich poczucie bezpieczeństwa oraz zapobieganie nietrafionym przedsięwzięciom gospodarczym.

Koncepcja ochrony prawnej przedsiębiorców to zatem pomoc prawna przede wszystkim przed rozpoczęciem przedsięwzięcia gospodarczego poprzez przygotowanie i negocjowanie kontraktów, jak również uświadamianie i informowanie przedsiębiorców w przedmiocie istotnych dla nich kwestii prawnych, zarowno związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i dotyczących określonego przedsięwzięcia. Według dziennika „Rzeczpospolita”, aż 3 godziny i 53 minuty musiałby poświęcić każdego dnia przedsiębiorca, by być na bieżąco ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi (Rzeczpospolita z dnia 5.08.2015 r.). Koncepcja ochrony prawnej zmierza do tego, aby przedsiębiorca – bez szkody dla swojej wiedzy prawnej – nie musiał zajmować się czytaniem przepisów prawa w ogóle.

Pierwszym etapem wdrożenia ochrony prawnej jest poznanie mandanta. Przed podjęciem współpracy określam profil działalności przedsiębiorcy, pytam o bardziej i mniej istotne kwestie w prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej, a także oczekiwania względem kancelarii. Pozwala to ułożyć relację w sposób przejrzysty oraz budować zaufanie. Nawet w ramach porady prawnej mandant otrzymuje zestaw informacji niezbędnych do – niezakłóconego obawą o utratę majątku – prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochrona prawna obejmuje zarówno darmowe informacje zamieszczane w postaci zmieniających się przepisów w zakładce „aktualności” oraz artykułów na blogu, jak również – dla podmiotów, z którymi została podpisana umowa o współpracy – kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną. Prowadzenie działalności gospodarczej to proces dynamiczny, a problemy zaistniałe w czasie jej prowadzenia są zmienne. Stąd też rodzaj kontaktu z prawnikiem musi odpowiadać potrzebom prowadzonej działaności gospodarczej.

Przesłanką powstania specjalistycznej kancelarii jest oprate na doświadczeniu życiowym i zawodym założenie, że nie ma specjalisty od wszystkiego. Specjalizacja kancelarii pozwala z jednej strony na realizację pasji osób w niej zatrudnionych oraz obsługę prawną na najwyższym poziomie z drugiej strony. Takie ukształtowanie profilu działalności kancelarii daje niezbędne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa.

Ochrona prawna obemuje problemy wynikające z profilu działalności przedsiębiorcy – przede wszytkim prawo umów (m.in. roboty budowlane, ubezpieczenia, faktoring, prawo przewozowe, sprzedaż), jak również kweste prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (m.in. prawo spółek, prawo pracy). Specjalizacja Kancelarii to także ochrona prawna przedsiębiorcy przed niewypłacalnością kontahenta oraz przed niewypłacalnością własną.

Kancelaria nie stawia na mniej lub bardziej skuteczną windykację, wychodząc z założenia, że współpraca zaowocuje brakiem konieczności jej prowadzenia w ogóle. Temu celowi ma służyć opisywana wyżej ochrona prawna. Model ochrony prawnej, pozwalający na zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy przed podpisaniem umowy i wyborem kontrahenta powoduje, że nawet w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w celu odzyskania należności, firma windykacyjna potrzebna nie będzie. Przedsiębiorca zostanie bowiem odpowiednio zabezpieczony przed niewypłacalnością kontrahenta i należytym uregulowaniem jego obowiązków przed podpisaniem umowy.

o