Warsztaty – “Rękojmia i gwarancja w działalności przedsiębiorcy” 8.12.2015

listopad 2015

Viewing posts from listopad , 2015

Warsztaty – “Rękojmia i gwarancja w działalności przedsiębiorcy” 8.12.2015

Warsztaty mają na celu zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności korzystania z przepisów prawa w bieżącej działalności przedsiębiorcy. Prowadzone będą w formie wykładu połączonego z praktycznymi zadaniami, umożliwiającymi weryfikację zdobytej wiedzy. Konspekt warsztatów i zasady uczestnictwa dostępne są pod poniższymi linkami:

Zaproszenie na warsztaty – Rękojmia – 08.12.2015

Konsepkt warsztatów – Rękojmia – 08.12.2015

o