Warsztaty – “Rękojmia i gwarancja w działalności przedsiębiorcy” 8.12.2015

Aktualności

Viewing posts from the Aktualności category

Warsztaty – “Rękojmia i gwarancja w działalności przedsiębiorcy” 8.12.2015

Warsztaty mają na celu zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności korzystania z przepisów prawa w bieżącej działalności przedsiębiorcy. Prowadzone będą w formie wykładu połączonego z praktycznymi zadaniami, umożliwiającymi weryfikację zdobytej wiedzy. Konspekt warsztatów i zasady uczestnictwa dostępne są pod poniższymi linkami:

Zaproszenie na warsztaty – Rękojmia – 08.12.2015

Konsepkt warsztatów – Rękojmia – 08.12.2015

Akcja “Niebieski Parasol”

Miło mi poinformować, że sukcesem zakończyła się akcja udzielania darmowych
porad prawnych “Niebieski Parasol”, nad którą patronat objął Prezydent RP. Akcja obejmowała teren całej Polski, jednak w Stargardzie udział w niej wzięła jedynie nasza Kancelaria. Porady prawne uzyskało około 25 osób, zarówno w rozmowie bezpośredniej, jak i – gdy wymagały tego okoliczności – telefonicznie. Akcja jest organizowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych od sześciu lat dwa razy w roku. Kolejna akcja odbędzie się w kwietniu, zatem już teraz serdecznie zapraszamy! zdjęcie pochodzi z http://kirp.pl/pro-bono/niebieski-parasol

Współpraca z Stargardzką Izbą Gospodarczą i bezpłatne porady prawne

Od dnia 21.09.2015 r. Kancelaria jest pełnoprawnym członkiem Stargardzkiej Izby Gospodarczej. W ramach stałej współpracy Kancelarii z SIG, radca prawny Adrianna Gebel udziela bezpłatnych porad prawnych zrzeszonym w SIG przedsiębiorcom. Informacje na temat daty udzielanych porad publikowane będą w zakładce “aktualności”.

Witamy na stronie internetowej lexprotect.pl

Mam zaszczyt poinformować, że w końcu jest aktywna – witryna lexprotect.pl, w znacznej mierze poświęcona ochronie prawnej przedsiębiorców. Dzięki zakładkom “aktualności” i “blog” każdy przedsiębiorca, który odwiedzi tę witrynę, otrzyma dawkę informacji pomocną w prowadzeniu działalności gospodarczej i funkcjonowaniu dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. W zakładce “aktualności” będą publikowane informacje o istotnych zmianach w przepisach, jak również doniosłe stanowisko judykatury w wybranych kwestiach. W zakładce “blog” przedstawiony zostanie wybrany problem prawny. Serdecznie zapraszam do regularnego odwiedzania strony!

o