O mnie

RADCA PRAWNY
ADRIANNA GEBEL

Koncepcja ochrony prawnej

RADCA PRAWNY

ADRIANNA GEBEL

Koncepcja ochrony prawnej przedsiębiorców jest wynikiem mojego doświadczenia zawodowego i życiowego, jak również znaczenia, jakie dla mnie ma lojalność i zaufanie w realacjach z moimi mandantami.

Początkowo prawo pozwalało mi rozwijać i wykorzystywać niebagatelną dla należytego wykonywania zawodu radcy prawnego umiejętność przewidywania, analizowania, szukania rozwiązania, z czasem jednak stało się moją pasją.U progu mojego dorosłego życia pragnęłam zostać sędzią, stąd też po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Sądzie Okręgowym na stanowisku asystenta sędziego, zasadnie wierząc, że wykonywanie takiej samej pracy, co sędzia, pozwoli mi nabyć praktyczne umiejętności w stosowaniu prawa. Nie myliłam się.Dziesięcioletnie rozpoznawanie spraw gospodarczych umocniło również moje zainteresowanie prawem cywilnym w zakresie, w jakim jego podmiotem są przedsiębiorcy. Dodatkowo praktykowałam w najszybciej rozwijających się, specjalistycznych kancelariach prawniczych w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Ze szczególnym zaangażowaniem zajmuję się skomplikowanym prawem umów (w tym przewozu i budowlanym), prawem spółek, jak również zajmuje mnie ochrona przed niewypłacalnością przedsiębiorcy. Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym w szerokim tego słowa znaczeniu – także stosunkach własnościowych, prawie rodzinnym, prawie spadkowym.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala na stanowcze stwierdzenie, że żadna sprawa nie jest taka sama, stąd żadnej z nich nie traktuję szablonowo i każdej poświęcam odpowiednią uwagę i skupienie. Nieodparta potrzeba poznania wszystkich możliwych wariantów przebiegu danej sprawy powoduje, że poświęcam się każdej z jednakowym zaangażowaniem.

Praca w sądzie pozwoliła mi odkryć jeszcze jedną rzecz – że nie lubię sądów. Proces sądowy pochłania środki finansowe, czas, a przede wszystkim – istotną do funkcjonowania każdego człowieka – energię. Niestety, w naszym społeczeństwie, również w podmiotach gospodarczych panuje przekonanie, że z usług radcy prawnego/adwokata korzysta się w ostateczności, co doprowadza wielu z nich do niewypłacalności.

Nie unikam zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, wręcz przeciwnie – w sądzie spędziłam 10 lat, więc czuję się w nim jak ryba w wodzie – ale pragnę przekonanie społeczeństwa zmieniać, dając swoim mandantom ochronę, jakiej potrzebują przed przystąpieniem do przedsięwzięcia.

o