Ochrona prawna

ZAKRES
OCHRONY PRAWNEJ

Ochrona prawna przez kancelari

ZAKRES

OCHRONY PRAWNEJ

Ochrona prawna przez kancelarię obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Polega ona na traktowaniu kancelarii jako rzecznika klienta, wsparciu jego interesów z niezłomną determinacją według następujących zasad: empatia, zaangażowanie, przekonanie, lojalność.

Empatia stanowi skutek wnikliwej analizy potrzeb klienta, umiejętności przyjęcia sposobu jego myślenia, spojrzenia z jego perspektywy na rzeczywistość. Tylko wysłuchanie potrzeb klienta pozwala na należyte skonfrontowanie ich z obowiązującymi przepisami prawa i sytuacją prawną, a następnie opracowanie oczekiwanej strategii procesowej. Założeniem kancelarii jest stwierdzenie, że żadna sprawa nie jest taka sama, stąd każda wymaga zaangażowania: odpowiedniej uwagi i skupienia, i to zarówno w zakresie ustalenia strategii, przygotowania klienta do procesu, wytłumaczenia funkcjonujących w danej sytuacji mechanizmów prawnych i ryzyk. W miarę postępu sprawy przyjęta strategia procesowa jest wielokrotnie weryfikowana i – w razie potrzeby – uzupełniana, tak, aby Sąd lub kontrahent został przekonany do stanowiska klienta. Niemałe znaczenie dla należytej ochrony prawnej ma wzajemna lojalność i uczciwość przez cały okres rozwiązywania problemu prawnego.

W zakresie przedsiębiorców celem koncepcji ochrony prawnej jest ich poczucie bezpieczeństwa oraz zapobieganie nietrafionym przedsięwzięciom gospodarczym. Koncepcja ochrony prawnej przedsiębiorców to zatem pomoc prawna przede wszystkim przed rozpoczęciem przedsięwzięcia gospodarczego poprzez przygotowanie i negocjowanie kontraktów, jak również uświadamianie i informowanie przedsiębiorców w przedmiocie istotnych dla nich kwestii prawnych, zarówno związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i dotyczących określonego przedsięwzięcia.

o